Keman Ailesi

Keman ailesi:
16.yüzyılda İtalya’da ortaya çıkmış telli çalgılar ailesine verilen isimdir. Keman,Viyola,Viyolonsel ve Kontrbas’tan meydana gelmektedir.Tüm üyeler orta çağ Latincesinde telli saz anlamına gelen viyoladan türemiştir.Dünyadaki en tanınmış El yapımı kemanlar, El yapımı Viyolalar, El yapımı Çellolar ve El yapımı Kontrbaslar İtalyan,Alman ve Fransız Luthierlere aittir.

Keman:
Keman çene altı ile omuz arasına sıkıştırılarak tutulur. Sol elin parmakları sap üzerinde bulunan tellere basarak gezinirken, sağ elde tutulan yay, keman tellerine sürtülerek çalınır. Gövdenin orta bölümündeki yan girintiler yayın daha kolay hareket etmesini sağlar.
Viyola:
Viyola kemandan biraz daha büyüktür ve aynı biçimde çalınır. Sesi daha kalın (alto) ve daha yumuşaktır.Gövde uzunluğu 41 – 45 cm’dir. Notaları üçüncü çizgi do anahtarıyla yazılır. İnce seslerde sol anahtarı kullanılır. Yapı olarak kemandan pek farkı bulunmayan viyolanın da dört teli vardır ve tam beşli aralıklarla DO, SOL, RE, LA olarak akort edilir.
Viyolonsel:
Viyolonsel ya da İtalyanca’daki violoncello sözcüğünden türetilen çello violadan daha büyüktür ve sesi kalındır (bas). Daha çok solo bölümler için kullanılır. Sanatçı oturarak bir metal çubukla yere dayanan çalgıyı dizleri arasına sıkıştırır. Dört teli olup, yaklaşık dört oktavlık ses genişliği vardır. En yakın atası 19. yüzyıla kadar yaygın bir biçimde kullanılan viola da gamba’dır…
Kontrbas:
Kontrbas eski bir çalgı olan violone’den geliştirilmiştir. Keman ailesinin en kalın sesli üyesidir. Boyu yaklaşık 180 santimetredir. Ayakta durarak ya da yüksek bir yere oturarak çalınabilir.

Keman Ailesi

Umut Vural